Skøyter - Oscar Mathisen-dagbokaStjernene blinker ikke

Lørdag den 7. januar 1922 begynte distriktsmesterskapet (kretsmesterskapet) i Mora i Sverige med 500 og 10000 m. Veteranen Petrus Axelsson var den klart beste og vant begge distansene med 52,4 og 21.57,4. Bare på den lengste distansen fikk han litt konkurranse av Uno Follgard som fikk 22.06,4.

I Kristiania begynte løpet om Fearnleys pokal på Frogner. Det var bare 3 deltakere, men to av dem var nokså interessante. Toppsprinteren Oskar Olsen sesongdebuterte med å vinne 5000 m på 9.29,5 foran 16-åringen Armand Carlsen som fikk 9.35,3, pers med over et minutt. Her har vi tydelig en som er interessert i å gå langt. Den tredje var 19-årige Reidar Hansen som fikk 9.54,4.

Søndag den 8. januar var det et nasjonalt løp i Hämeenlinna med mange av de beste finske løperne fra Tampere og Helsinki. Men Thunberg fant det ennå ikke for godt å årsdebutere. Siden Skutnabb og Bergström også holdt seg hjemme, var det fritt fram for Tuomainen, som vant alle distansene med 48,5, 2.33,8 og 9.21,0. Været var ikke ideelt med snøfall og blåst. Walter Tverin delte 1500 m-seieren og var nr. 2 på begge de andre distansene med 48,6 og 9.21,9. En bra sesongdebut for veteranen.

Samme dag vant Petrus Axelson også de to siste distansene i distriktsmesterskapet i Mora på 2.41,4 og 9.56,2.

I andre dag av løpet om Fearnleys pokal på Frogner vant Oskar Olsen begge distansene på 48,2 og 2.40,0. Det var antakelig blåst og snødrev her også, men det er lite å finne om stevnet i avisene.

På Hamar var det veteranløp med flere gode tider. I klasse 30–35 vant Sigurd Syversen begge distansene med 48,1 og 2.38,1. I klasse 35–45 gjorde Martin Sæterhaug det samme med 47,5 og 2.42,5. Rudolf Gundersen var nr. 2 på begge distansene med 49,1 og 2.50,0. Den Rudolf Gundersen, ja. Og i klasse over 45 vant Peter Sinnerud begge distansene med 52,5 og 1.53,0. 1000 m-tida var sesongbeste i verden. (Den Peter Sinnerud, ja.)

Skøyteåpningene i Horten var som regel severdige affærer. Men i år var det ingen stjerneløpere. Kristian Strøm hadde lagt opp, Harald Strøm var i det militære og uten disse attraksjonene var det heller ikke noen store kristianialøpere som hadde tatt bryet med å reise nedover. Aksel Nilsen fra KSK vant 500 m på 47,8, han var ganske overlegen. Sigurd Moen, 8.46-mannen fra Drammen, vant 5000 m på 9.30,9 med mossingen Øivind Martinsen og Erling Olsen fra KSK på de neste plassene med hhv. 9.41,4 og 9.44,0. Birger Holst vant en 1500 m for junior med 2.43,4. Vær og isforhold var bra, så det sto ikke på det.

Det var også løp i Arendal, Skien, på Stange og i Tjølling, men uten riktig bemerkelsesverdige resultater.

Av andre nyheter kan vi nevne at den irske nasjonalforsamlinga, Dáil Éireann, godkjente den engelsk-irske traktaten som innebar å opprette en irsk fristat, minus 6 grevskap i nordøst som fortsatt skulle ligge under den britiske krona. Flertallet var knapt, 64 mot 57.

Midt-Litauens flaggVilnius var den historiske hovedstaden i Litauen, men folkeflertallet i byen var polsk og kalte den Wilnó. Etter den polsk-litauiske krigen fra 26. august til 7. oktober 1920 ga fredskonferansen Vilnius-området til Litauen, men den litauiskfødte polakken Lucjan Żeligowski, som kommanderte en infanteridivisjon på 14000 mann, gjorde opprør og erklærte republikken Midt-Litauen eller Litwa Środkowa den 12. oktober. Som nasjonalflagg brukte de et rødt flagg med den polske ørna sammen med det litauiske nasjonalsymbolet vytis, en sverdkriger på en steilende hest. Den litauiske regjeringa flytta til Kaunas, men anerkjente ikke utbryterrepublikken. Folkeforbundet forsøkte å løse konflikten med langvarige forhandlinger som ikke førte til noe resultat, og søndag den 8. januar 1922 gikk utbryterrepublikken til valg på nasjonalforsamling. Siden de fleste litauerne, jødene og hviterusserne, som til sammen utgjorde 40 % av folketallet, boikotta valget, fikk den nye forsamlinga et klart flertall av delegater som ville slå utbryterrepublikken sammen med Polen. Så får vi se hvordan det går videre med dette. Frimerkesamlerne håper vel i det lengste at republikken vil holde det gående ei stund.

Verdenskrigen hadde vært opphav til mye turbulens i Europa de siste åra. Også i Asia skjedde det mye i kjølvannet av den russiske revolusjonen og kuppet til bolsjevikene i 1917, som førte til borgerkrigen de neste åra. Mongolia lå litt i utkanten av dette, men her hadde turbulensen vært stor siden den kinesiske revolusjonen i 1911. Kina hadde hatt litt historiske problemer med mongoler og hadde bygd en himla lang mur for å forskanse seg mot mongolene og andre omvandrende krigerfolk som gjerne ville ta del i gullet og de andre rikdommene som keiserriket hadde jobba så hardt for å skrape sammen fra undersåttene sine. Men etter at mongolene hadde uttømt kreftene sine under storkhanene i seinmiddelalderen hadde de ikke vært noen stor trusel lenger, og kineserne lot dem stort sett være i fred, inntil 1800-tallet, da framveksten av det russiske imperiet begynte å virke truende. Ett av mottrekka var å sende han-kinesiske innvandrere inn i Mongolia og ta kontroll over næringslivet, et forsøk på å sinifisere de mongolske provinsene.

Mongolene var ikke noe videre begeistra for dette, og det vokste fram en nasjonalisme som hadde som mål å forene de mongolske provinsene til et sjølstendig mongolsk rike. Under den kinesiske revolusjonen benytta flere provinser sjansen til å falle fra, og mongolene etablerte et teokrati i ytre Mongolia under jebtsundamba khutuktu, det lokale overhodet for buddhistene i landet. Han tok tilleggstittelen bogd khan, som betyr den hellige herskeren. Indre Mongolia var allerede for sinifisert til at det var mulig å få den med på prosjektet, men det var fortsatt målet for nasjonalistene å inkludere den og flere andre provinser hvor det bodde mongoler. Det nye khanatet inkluderte også noen moderne vestlige prinsipper, bl.a. et parlament i to kammer. Det var delvis folkevalgt, men fikk bare rådgivende funksjon, makta lå hos storbøndene og de religiøse lamaene.

Den russiske borgerkrigen forandra situasjonen. Redselen for den røde hæren var stor og mongolene ba motvillig kineserne om hjelp. Samtidig dukka en ny faktor opp i form av hvitegardisten Grigorij Semjonov, øverstkommanderende for bajkalkosakkene. Han hadde aner blant burjat-mongolene som bodde på den russiske sida av grensa og drømte om et forent Mongolia for både de sjølstyrte, de russiskstyrte og de kinesiskstyrte mongolene slik nasjonalistene lenge hadde drømt om. Men burjatene hadde lenge vært rivaler av khalkha-mongolene, som hadde makta i det sjølstendige ytre Mongolia. Og khalkhaene avviste invitasjonene til Semjonov, antakelig både fordi de var redde for at burjatene skulle få for mye makt, og fordi de tvilte på at Semjonov kunne klare å etablere et levedyktig stor-Mongolia med militærmakt.

Men dette skulle de få anledning til å angre på da de tilkalte kineserne endelig ankom, for de var ikke lenge om å benytte militærmakta si til å avskaffe den mongolske autonomien. Den 1. januar 1920 trua de bogd-khanen til å avsverge seg makta i en omstendelig seremoni. Mongolske institusjoner blei stengt, hæren avvæpna og kinesiske funksjonærer satt inn i alle viktige poster.

Dogsomyn BodooGanske snart oppsto det en motstandsbevegelse. En av de fremste lederne var Dogsomyn Bodoo, en høyt utdanna lama som prøvde å få bogd-khanen og resten av det avsatte teokratiet med på opprøret, men også samarbeida med bolsjevikvennlige eksilrussere. De stifta et parti, Det mongolske folkepartiet, som sendte delegater til Irkutsk og Omsk der de forhandla om våpenhjelp og militær støtte.

Dogsomyn BodooInn på scena stormer baron Nikolai Roman Maximilian friherre von Ungern-Sternberg eller Roman von Ungern-Sternberg blant venner. Han var født i Graz i Østerrike, men hørte til en tysk-baltisk adelsfamilie som bodde i Estland før revolusjonen. Han var ingen demokrat, men monarkist på sin hals, særlig etter at estiske revolusjonære brente familiegodset hans i 1905. Han hadde samarbeida med Semjonov, som var av samme politiske støpning, men høsten 1920 gikk han sitt eget løp og invaderte ytre Mongolia med en hær på 1500 mann. Den kinesiske garnisonen i Urga (hovedstaden, som heter Ulaanbaatar i dag), telte 7000 og slo angrepet tilbake med store tap. Men ut på vinteren kom Ungern-Sternberg tilbake forsterka med flere mongoler, tibetanere og russere. Japanerne, som støtta hvitegardistene, bidro også med en tropp. Sammen beseira de kineserne og dreiv dem på flukt. Han satte inn bogd-khanen igjen, og khanen belønte han med store æresbevisninger og privilegier. Han satte mye større pris på å bli befridd av monarkisten Ungern-Sternberg enn av disse bolsjevikvennlige folkepartistene. Det nye teokratiet blei proklamert den 22. februar 1921.

Men bolsjevikene og de mongolske folkepartistene lå ikke på latsida mens dette pågikk. Ungern-Sternberg renska ut bolsjeviksympatisører blant russerne som bodde i Mongolia med hard hand og tok med mange uskyldige i samme slengen. Det var best å være på den sikre sida. Men den røde hæren var satt i bevegelse og rykka østover. Den var godt utstyrt med både panservogner og fly og ikke minst tallrik. De marsjerte inn i Mongolia den 28. juni etter harde kamper og inntok Urga den 6. juli. Ungern-Sternberg blei tatt til fange den 20. august og avretta summarisk kort tid etter.

Sentralkomiteen i Folkepartiet danna ny regjering den 10. juli med Dogsomyn Bodoo som regjeringssjef og innsatte bogd-khanen som konstitusjonell monark dagen etter. Bodoo gikk i gang med et omfattende reformarbeid for å modernisere landet i samsvar med «tidsånden», men fikk mange imot seg når han ikke bare ville avskaffe aristokratiet, men også forenkle klesdraktene, forby smykker og til og med langt hår. Rivaler i partiledelsen utnytta dette til å etablere et press som førte til at han gikk av lørdag den 7. januar 1922. Så får vi se om mongolene får beholde klesdraktene, smykkene og håret sitt etter dette.

Alle illustrasjonene er fra Wikipedia.

Sesongstatistikk, de 30 beste på hver distanse

500 m menn
1.Roald Larsen     NOR 44,3 Frogner 18.12.1921
2.Theodor Pedersen   NOR 46,2 Frogner 18.12.1921
3.Arvo Tuomainen    FIN 46,3 Tampere 1.1.1922
Erling Søberg      NOR 46,3 Hamar 5.1.1922
5.Asser Wallenius    FIN 46,4 NH Helsinki 5.1.1922
6.Julius Skutnabb    FIN 46,7 NH Helsinki 5.1.1922
7.Sigurd Syversen    NOR 47,0 Frogner 18.12.1921
8.Arne Larsen      NOR 47,1 Frogner 18.12.1921
9.Knut Sundheim     NOR 47,2 Frogner 18.12.1921
Marcus Johannessen   NOR 47,2 Frogner 18.12.1921
11.Harald Halvorsen   NOR 47,3 Frogner 18.12.1921
12.Osman Dieseth    NOR 47,4 Frogner 18.12.1921
13.Martin Sæterhaug   NOR 47,5 Hamar 8.1.1922
14.Ilmari Danska    FIN 47,6 NH Helsinki 5.1.1922
15.Harald Hermansen   NOR 47,7 Hamar 5.1.1922
16.Johannes Larsen   NOR 47,8 Hamar 5.1.1922
Aksel Nilsen      NOR 47,8 Horten 8.1.1922
18.Nils Nilsen     NOR 48,0 Hamar 5.1.1922
Ivar Bostén       SWE 48,0 Stockholm st 6.1.1922
20.Erik Wingnér     SWE 48,1 Stockholm st 6.1.1922
21.Thorstein Eng    NOR 48,2 Frogner 18.12.1921
Asbjørn Næss      NOR 48,2 Frogner 18.12.1921
Leonard Johannessen   NOR 48,2 Hamar 5.1.1922
Axel Blomqvist     SWE 48,2 Stockholm st 6.1.1922
Oskar Olsen       NOR 48,2 Frogner 8.1.1922
26.Rolf Tandberg    NOR 48,4 Frogner 18.12.1921
Reidar Larsen      NOR 48,4 Frogner 18.12.1921
28.Walter Tverin    FIN 48,6 Hämeenlinna 8.1.1922
29.Alfred Johannessen  NOR 48,8 Frogner 18.12.1921
Einar Hansen.96     NOR 48,8 Frogner 18.12.1921
Lorang Andresen     NOR 48,8 Frogner 18.12.1921
Ole Olsen.03      NOR 48,8 Frogner 18.12.1921
Johan Nilsen      NOR 48,8 Dælenenga 1.1.1922
Ernst Gransrøm     NOR 48,8 Horten 8.1.1922
1000 m menn 
1.Peter Sinnerud   NOR 1.53,0 Hamar 8.1.1922
2.Amund Wikeby    NOR 1.55,0 Hamar 8.1.1922
3.Georg Halvorsen   NOR 1.56,8 Hamar 8.1.1922
4.Hjalmar Johannessen NOR 2.00,6 Hamar 8.1.1922
5.Tauno Ponsio    FIN 2.04,4 Tampere 1.1.1922
6.Ale Dikkerboom   NED 2.04,8 Rijperkerk 3.12.1921
7.R Heinä       FIN 2.08,7 Tampere 1.1.1922
8.U Salminen     FIN 2.14,6 Tampere 1.1.1922
9.Arie Boema     NED 2.15,6 Rijperkerk 3.12.1921
10.G L van der Meer  NED 2.18,4 Rijperkerk 3.12.1921
11.N Branderhorst   NED 2.20,0 Zutphen 3.12.1921
R Riedstra      NED 2.20,0 Rijperkerk 3.12.1921
13.D Nauta      NED 2.22,2 Rijperkerk 3.12.1921
14.M G A Lijsen    NED 2.25,0 Zutphen 3.12.1921
15.L W de Blecourt  NED 2.26,8 Zutphen 3.12.1921
16.J G van der Akker NED 2.32,0 Zutphen 3.12.1921
17.W Postma      NED 2.33,0 Rijperkerk 3.12.1921
18.P Peereboom    NED 2.34,4 Rijperkerk 3.12.1921
19.H van der Akker  NED 2.38,2 Zutphen 3.12.1921
20.A L van de Meer  NED 2.40,2 Rijperkerk 3.12.1921
21.Jan Visser     NED 2.47,8 Rijperkerk 3.12.1921
22.Pieter Vlieger   NED 2.53,0 Rijperkerk 3.12.1921
1500 m menn 
1.Roald Larsen     NOR 2.27,9 Frogner 18.12.1921
2.Ole Olsen      NOR 2.28,7 Dælenenga 1.1.1922
3.Arvo Tuomainen    FIN 2.30,3 Tampere 1.1.1922
4.Theodor Pedersen   NOR 2.31,3 Frogner 18.12.1921
5.Walter Tverin    FIN 2.33,8 Hämeenlinna 8.1.1922
6.Knut Sundheim    NOR 2.34,1 Frogner 18.12.1921
7.Alfred Johannessen  NOR 2.35,2 Frogner 18.12.1921
Thorstein Eng     NOR 2.35,2 Frogner 18.12.1921
9.Sigurd Syversen   NOR 2.35,3 Frogner 18.12.1921
10.Harald Halvorsen  NOR 2.35,6 Frogner 18.12.1921
Johan Nilsen      NOR 2.35,6 Dælenenga 1.1.1922
12.Ilmari Danska    FIN 2.35,9 Hämeenlinna 8.1.1922
13.Marcus Johannessen NOR 2.36,5 Frogner 18.12.1921
Harald Belewicz    FIN 2.36,5 Hämeenlinna 8.1.1922
15.Ernst Granstrøm   NOR 2.36,7 Dælenenga 1.1.1922
16.Bernt Evensen    NOR 2.36,8 Frogner 4.1.1922
17.Osman Dieseth    NOR 2.37,4 Frogner 18.12.1921
18.Arne Larsen     NOR 2.37,5 Frogner 18.12.1921
19.Reidar Larsen    NOR 2.37,8 Frogner 18.12.1921
20.Armand Carlsen   NOR 2.38,5 Frogner 4.1.1922
21.Erling Søberg    NOR 2.38,6 Hamar 26.12.1921
Rolv Gihle       NOR 2.38,6 Dælenenga 1.1.1922
Aksel Belewicz     FIN 2.38,6 Hämeenlinna 8.1.1922
24.Alf Haug      NOR 2.38,8 Frogner 4.1.1922
25.Lauri Helander   FIN 2.39,3 Hämeenlinna 8.1.1922
26.Lorang Andresen   NOR 2.39,4 Frogner 18.12.1921
27.Ragnvald Olsen   NOR 2.39,5 Frogner 18.12.1921
Birger Holst      NOR 2.39,5 Dælenenga 1.1.1922
29.Roberts Vithofs   LAT 2.39,7 Tampere 1.1.1922
30.Oskar Olsen     NOR 2.40,0 Frogner 8.1.1922
3000 m menn 
1.Max Tetzner   NED 6.10,0 Groningen 3.12.1921
2.Jan Harke Bakker NED 6.15,2 Groningen 3.12.1921
3.Tamme Geertsema NED 6.27,2 Groningen 3.12.1921
4.B de Boer    NED 6.41,4 Groningen 3.12.1921
5.Harry Krul    NED 6.44,4 Groningen 3.12.1921
6.Max de Levie   NED 6.52,6 Groningen 3.12.1921
7.Evert van Linge NED 6.55,4 Groningen 3.12.1921
8.Harm Bartelds  NED 6.56,8 Groningen 3.12.1921
9.Hans Tetzner   NED 6.59,2 Groningen 3.12.1921
10.W J Duursema  NED 7.06,2 Groningen 3.12.1921
5000 m menn 
1.Arvo Tuomainen    FIN 9.01,3 Tampere 1.1.1922
2.Julius Skutnabb   FIN 9.10,2 Helsinki 1.1.1922
3.Walter Tverin    FIN 9.21,9 Hämeenlinna 8.1.1922
4.Waldemar Bergström  FIN 9.25,5 Helsinki 1.1.1922
5.Oskar Olsen     NOR 9.29,5 Frogner 7.1.1922
6.Sigurd Moen     NOR 9.30,9 Horten 8.1.1922
7.Roberts Vithofs   LAT 9.31,0 Tampere 1.1.1922
8.Ilmari Danska    FIN 9.33,8 Helsinki 1.1.1922
9.Armand Carlsen    NOR 9.35,3 Frogner 7.1.1922
10.Asser Wallenius   FIN 9.35,9 Tampere 1.1.1922
11.Øivind Martinsen  NOR 9.41,4 Horten 8.1.1922
12.Alexander Alexejeff FIN 9.42,5 Helsinki 1.1.1922
13.Erling Olsen    NOR 9.44,0 Horten 8.1.1922
14.Knut Sundheim    NOR 9.52,5 Horten 8.1.1922
15.Alfred Jokinen   FIN 9.53,0 Tampere 26.12.1921
16.Reidar Hansen    NOR 9.54,4 Frogner 7.1.1922
17.Harald Belewicz   FIN 9.56,1 Hämeenlinna 8.1.1922
18.Petrus Axelson   SWE 9.56,2 Mora 8.1.1922
19.John Malmberg    FIN 9.57,8 Helsinki 1.1.1922
20.Gösta Lindholm   FIN 9.59,4 Hämeenlinna 8.1.1922
21.Rolv Gihle     NOR 10.02,5 Horten 8.1.1922
22.Aksel Belewicz   FIN 10.07,5 Hämeenlinna 8.1.1922
23.Bertel Backman   FIN 10.08,8 Tampere 1.1.1922
24.Toivo Ovaska    FIN 10.09,1 Hämeenlinna 8.1.1922
25.Uuno Pietilä    FIN 10.09,6 Tampere 1.1.1922
26.Johan Nilsen    NOR 10.10,0 Horten 8.1.1922
27.Aarne Jalovaara   FIN 10.10,7 Hämeenlinna 8.1.1922
28.Lauri Brander    FIN 10.12,0 Hämeenlinna 8.1.1922
29.Harald Halvorsen  NOR 10.12,3 Horten 8.1.1922
30.Torstein Eng    NOR 10.14,9 Horten 8.1.1922
10000 m menn 
1.Waldemar Bergström FIN 18.37,2 NH Helsinki 5.1.1922
2.Arvo Tuomainen   FIN 18.38,0 Tampere .12.1921
3.Julius Skutnabb  FIN 18.57,7 NH Helsinki 5.1.1922
4.Roberts Vithofs  LAT 19.28,8 NH Helsinki 5.1.1922
5.Ilmari Danska   FIN 19.39,9 NH Helsinki 5.1.1922
6.Alfred Jokinen   FIN 19.49,6 NH Helsinki 5.1.1922
7.Asser Wallenius  FIN 20.19,2 NH Helsinki 5.1.1922
8.Gösta Strömstén  FIN 20.32,5 NH Helsinki 5.1.1922
9.Petrus Axelsson  SWE 21.57,4 Mora 7.1.1922
10.Uno Follgard   SWE 22.06,4 Mora 7.1.1922
11.E Olsson     SWE 22.49,0 Mora 7.1.1922
12.Verner Sörman   SWE 24.48,4 Mora 7.1.1922

Gjeldende adelskalender

1.Oscar Mathisen      NOR 43,3-2.17,4-8.36,3-17.22,6 192,860
2.Harald Strøm       NOR 45,6-2.24,7-8.27,7-17.32,8 197,153
3.Kristian Strøm      NOR 44,7-2.21,7-8.33,7-17.59,6 197,283
4.Vasilij Ippolitov     RUS 45,4-2.22,2-8.41,6-17.35,5 197,735
5.Clas Thunberg       FIN 44,3-2.23,2-8.44,9-18.15,0 199,273
6.Nikolaj Strunnikov    RUS 45,1-2.23,8-8.42,9-17.59,8 199,313
7.Thomas Bohrer       AUT 44,8-2.23,8-8.51,0-17.51,0 199,383
8.Peder Østlund       NOR 45,2-2.22,6-8.51,8-17.50,6 199,443
9.Ole Olsen         NOR 46,1-2.25,6-8.40,0-17.38,7 199,568
10.Ole Mamen        NOR 46,0-2.26,1-8.37,0-17.50,3 199,915
11.Roald Larsen       NOR 44,3-2.25,8-8.47,4-18.10,6 200,160
12.Arvo Tuomainen      FIN 45,0-2.25,6-8.42,9-18.16,1 200,628
13.Jakov Melnikov      RUS 46,1-2.25,8-8.45,2-17.48,7 200,655
14.Martin Sæterhaug     NOR 45,2-2.23,4-8.52,1-18.28,6 201,640
15.Julius Skutnabb     FIN 46,2-2.25,7-8.46,0-18.06,8 201,707
16.Moje Öholm        SWE 44,8-2.23,6-9.01,2-18.24,0 201,987
17.Frithjof Paulsen     NOR 46,9-2.26,0-8.40,7-18.09,3 202,102
18.Henning Olsen      NOR 44,9-2.25,0-8.53,9-18.30,3 202,138
19.Sverre Aune       NOR 46,9-2.27,8-8.33,8-18.12,0 202,147
20.Gunnar Strömstén     FIN 46,2-2.25,4-8.53,3-18.04,0 202,197
21.Jaap Eden        NED 48,2-2.25,4-8.37,6-17.56,0 202,227
22.Eric Blomgren      SWE 46,3-2.28,1-8.48,2-18.01,8 202,577
23.Johan Schwartz      NOR 46,6-2.26,0-8.51,2-18.09,4 202,857
24.Platon Ippolitov     RUS 47,2-2.27,2-8.44,2-18.08,0 203,087
25.Rudolf Gundersen     NOR 44,8-2.26,6-8.54,0-18.41,0 203,117
26.Sigurd Mathisen     NOR 44,4-2.26,2-9.05,2-18.35,2 203,413
27.Trygve Lundgreen     NOR 46,6-2.27,3-8.52,5-18.15,3 203,715
28.Julius Seyler      GER 46,2-2.27,6-9.02,0-18.05,0 203,850
29.Bjarne Frang       NOR 44,3-2.24,4-9.10,9-18.47,7 203,908
30.Walter Tverin      FIN 45,8-2.28,5-8.57,5-18.23,6 204.230
31.Theodor Pedersen     NOR 45,9-2.26,9-8.52,9-18.44,1 204,362
32.Bobby McLean       USA 43,7-2.28,2-8.53,7-19.19,4 204,440
33.Väinö Wickström     FIN 46,2-2.27,3-9.00,4-18.25,3 204,605
34.Otto Andersson      SWE 46,8-2.26,9-8.53,4-18.31,8 204,697
35.Antti Wiklund      FIN 47,4-2.24,2-9.01,4-18.24,0 204,807
36.Sigurd Moen       NOR 47,6-2.30,6-8.46,9-18.07,0 204,850
37.Olav Olsen        NOR 46,6-2.29,1-9.00,3-18.12,5 204,955
38.Arne Schrey       FIN 45,4-2.24,4-9.07,6-18.55,2 205,053
39.Waldemar Bergström    FIN 48,0-2.31,1-8.45,5-18.06,1 205,222
40.Sigurd Syversen     NOR 45,4-2.28,4-9.00,0-18.51,9 205,462
41.Franz F. Wathén     FIN 46,2-2.27,8-8.58,0-18.44,0 205,467 
42.Nikita Najdenov     RUS 47,7-2.29,3-8.56,8-18.09,1 205,602
43.Vladimir Kalinin     RUS 45,2-2.28,8-9.04,2-18.51,0 205,770
44.Petrus Axelson      SWE 47,2-2.29,0-8.56,2-18.29,3 205,952
45.Rolf Reiersen      NOR 45,8-2.28,6-8.57,6-19.00,2 206,103
46.Axel Blomqvist      SWE 45,2-2.30,7-9.10,1-18.34,0 206,143
47.Stener Johannessen    NOR 48,0-2.28,3-8.58,9-18.16,8 206,163
48.Ernst Cederlöf      SWE 47,2-2.28,2-9.06,6-18.18,2 206,170
49.Magnus Johansen     NOR 47,6-2.28,6-8.54,0-18.36,8 206,373
50.Oluf Steen        NOR 46,0-2.30,6-8.58,8-18.47,4 206,450
Oskar Olsen NOR 44,9-2.30,4-9.17,1-18.37,2 206,603
Hans Trygve Hansen NOR 46,9-2.30,2-8.56,2-18.51,0 207,137
Gustav Gulbrandsen NOR 46,9-2.29,8-9.03,9-18.43,9 207,418
Axel Lindholm FIN 47,1-2.30,2-9.13,0-19.02,0 209,567
Arvo Jalovaara FIN 49,1-2.30,8-9.03,5-18.35,0 209,467
Alfred Strömstén FIN 49,3-2.34,8-9.09,8-18.41,4 211,950
Gösta Strömstén FIN 50,0-2.34,8-9.17,1-18.58,9 214,255
Ilmari Danska FIN 47,3-2.31,7-9.18,3-19.10,0 211,197
Aksel Belewicz FIN 45,2-2.27,6-9.05,9-19.17,9 206,885
Eugen Berntzen NOR 46,4-2.31,6-9.20,0-19.34,1 211,638
Gustaf Wiberg SWE 46,6-2.31,5-9.09,2-19.05,8 209,310
Knut Sundheim NOR 46,9-2.30,8-9.04,9-18.53,0 208,307
Harald Halvorsen NOR 47,3-2.32,6-9.30,3-19.22,2 213,307
Rolv Hellum NOR 49,1-2.36,3-9.00,5-21.53,7 220,935
Rolv Gihle NOR 48,7-2.38,6-9.23,9-20.01,0 218,007
Erling Olsen NOR 48,2-2.31,0-9.09,6-18.31,3 209,058
Asbjørn Steffensen NOR 47,1-2.30,3-9.14,5-20.36,9 214,495
Asser Wallenius FIN 46,4-2.36,8-9.33,4-20.19,2 216,967
Osman Dieseth NOR 47,2-2.34,6-9.20,3
Nikolaj Ivanov RUS 49,8-2.31,0-9.08,0-18.23,4 210,103
Vasilij Trofimov RUS 48,2
Bror Ravander FIN 48,6-2.33,2-9.16,0-18.28,4 210,687
Joachim Kurtén FIN 47,3-2.32,4-9.25,6-19.32,2 213,270
Hjalmar Tuomi FIN 49,5-2.36,8-9.15,6-18.47,7 213,712
Bernt Evensen NOR 50,8-2.36,8
Ragnvald Olsen NOR 49,5-2.39,5-9.41,4
Johan Nilsen NOR 46,0-2.29,7-9.11,2-19.17,9 208,915
Trygve Barø NOR 60,6
Aksel Nilsen NOR 46,3-2.30,8-9.41,2
Armand Carlsen NOR 50,9-2.38,5-9.35,3
Ernst Granstrøm NOR 47,8-2.33,5-9.35,0-20.00,3 216,482
Bertel Backman FIN 53,5-2.52,4-10.29,0
Uuno Pietilä FIN 56,3-2.54,2-10.09,6
Wollert Nygren NOR 53,9-2.59,4
Einar Hagen NOR 55,2-2.59,1
Ivar Ballangrud NOR 57,3-3.12,1
Lauri Helander FIN 46,5-2.28,6-9.39,5-20.09,0 214,433
Jakob Enge Hansen NOR 47,8-2.33,5-9.24,3
Marcus Johannessen NOR 47,2-2.32,9-9.28,1-19.54,4 214,697
Arne Larsen NOR 47,1-2.36,8-10.28,4
Dagfinn Elnæs NOR 48,2-2.34,9-9.41,6
Carsten Christensen NOR 51,7
Kolbjørn Andersen NOR 56,3-3.05,3
Erling Søberg NOR 46,3-2.33,0-9.31,8-20.31,0 216,030
Gustaf Andersson SWE 50,1-2.46,0-9.41,8
Toivo Ovaska FIN 49,6-2.40,7-9.49,1-20.36,7 223,912