Skøyter - Oscar Mathisen-dagbokaSend the Marines

Art StaffEtter å ha tilbrakt hele våren på Broadway med å vise fram kunstene sine, fikk Bobby McLean den 5. juni endelig den innkallinga til flyvåpenet som han hadde reklamert med siden desember. Det var egentlig marinen som rekrutterte han siden USA ikke hadde flyvåpen som egen forsvarsgrein på denne tida. Han fikk ikke bildet sitt i avisa i forbindelse med innkallinga, men det gjorde Arthur Staff da han blei innkalt den 16. juni. Han skulle også til marinen, kanskje han også hadde flydrømmer. Og med dette var hele Chicagos skøyteløperelite plutselig i det militære. Roy McWhirter var den første som gikk den veien, han fikk ikke noen skøytesesong. På slutten av sesongen var det Sigurd «Brick» Larsens tur. Så måtte Fred Buendgen (Buengen?) inn på vårparten og i juni altså de to siste. Men Chicago har hundrevis av dyktige skøyteløpere, så den lider ingen skøyteløpernød uansett hvordan det går.

I mellomtida hadde det jo skjedd litt forskjellig. Fredag den 24. hadde Béla Bartók premiere på den nye operaen sin, A kékszakállú herceg vára, på Det kongelige ungarske operahuset i Budapest. Den er sjølbiografisk og bygger på det franske folkeeventyret Le barbe bleu. Librettoen er av Béla Bálasz. Hvis du ikke er så stiv i ungarsk, men vil følge librettoen, kan du søke den opp som «Bluebeard’s Castle», «Le château de Barbe-Bleu» eller «Herzog Blaubarts Burg». Den er også oversatt til dansk og svensk, men disse versjonene er ikke lagt ut på nett.

Ottomanerne fortsatte angrepskrigen mot armenerne, som fikk lite bistand fra de to andre partnerne sine i den transkaukasiske republikken. Tatarene var ytterst ottomanvennlige og georgierne var lite lystne på å ta opp kampen med ottomanerne. Søndag den 26. mai erklærte de den demokratiske republikken Georgia og oppløste dermed den føderative demokratiske republikken Transkaukasia. Det var tyskerne som hadde deltatt som meklere under forhandlingene i Trapezunt som hadde oppmuntra dem til det skrittet. Tyskerne, som var sultne på olja i Baku, hadde all interesse av en transkaukasisk splittelse.

Mandag den 27. mai hadde tyskerne identifisert et nytt svakt punkt på vestfronten mellom Reims og Soissons der 4 britiske divisjoner hadde blitt postert for å hvile ut etter den første delen av våroffensiven. De hadde gravd seg ned på en strategisk viktig høyde med en vei kalt Chemin des Dames. Denne høyden hadde skifta eier flere ganger i løpet av krigen, og i forrige slag om den seira franskmennene med så store tap at det utløste mytteri i hæren. Derfor hadde britene blitt postert tett i skyttergravene for å styrke forsvaret av den.

Angrepet begynte om morgenen med 4000 kanoners artilleri og påfølgende gassangrep. Særlig britene som satt tett i tett på høyden fikk store tap. Forsvarerne blei tatt på senga. Tyskerne rykka fram 15 km allerede den første dagen og tok hele 50000 krigsfanger. Erich Ludendorff, den tyske øverstkommanderende på vestfronten, hadde egentlig tenkt seg dette som en avledningsmanøver for å dirigere tropper bort fra Flandern, der han hadde planlagt hovedangrepet. Men framrykkinga gikk overraskende fort og nå var det under 10 mil igjen til Paris. Sjansen var der til å sette inn et avgjørende støt.

Tirsdag den 28. erklærte både Armenia og Aserbajdsjan seg sjølstendige. Samme dag dolka georgierne armenerne ytterligere i ryggen ved å undertegne ei forsvarspakt med ottomanernes alliansepartner Tyskland mot erobringsforsøk fra det bolsjevikiske Russland. Avtalen innebar at tyskerne anerkjente Georgia men også at de avsto en god del territoriell suverenitet og i gagnet blei et protektorat. Tyskerne pakka av gårde en Kaukasus-ekspedisjon som skulle oppfylle avtalen.

Samtidig forhandla bolsjevikene med tyskerne for å få dem til å stoppe den ottomanske marsjen mot Baku. Tyskerne lovte å hjelpe dem mot å la Georgia i fred og gi tyskerne 25 % av oljeproduksjonen.

Denne tirsdagen kom også amerikanske tropper før første gang i kamp med tyskerne da de erobra Cantigny fra dem, en landsby 6 mil sørøst for Amiens.

Tyskerne rykka videre fram til de blei stoppa ved elva Marne mandag den 3. juni. Der hadde de blitt stoppa en gang før, i et blodig slag i september 1914.

Armenerne hadde de siste dagene av mai utkjempa harde kamper med ottomanerne i Sardarapat, Kara Kilisse og Bash Abaran der de hindra framrykkinga av tallmessig overlegne ottomanske styrker og påførte dem store tap. Likevel rykka ottomanerne fram og tirsdag den 4. juni måtte armenerne godta ydmykende vilkår i fredsavtalen i Batumi i Georgia mellom Det ottomanske imperiet, Armenia, Aserbajdsjan og Georgia. De måtte avgi over halvparten av landområdet sitt, demilitarisere resten og overlate ansvaret for å forsvare den til tyrkerne. Alle armenere i Aserbajdsjan hadde å pakke seg ut. Det kunne kanskje vært like greit å fortsette å krige. Men iallfall hadde de en liten flekk igjen som de kunne kalle sin egen.

Onsdag den 29. og torsdag den 29. mail pågikk slaget om Skra-di-Legen, et bulgarsk fort på grensa til Hellas nordvest for Saloniki. Bulgaria hadde vært en nyttig alliert for sentralmaktene tidligere i krigen, men nå mista de dette viktige fortet og flere andre viktige mål etter et konsentrert angrep fra 3 greske divisjoner med fransk og britisk materiell og logistisk hjelp. Alle motangrep var nytteløse. Grekerne hadde holdt seg ute av krigen inntil sommeren 1917 fordi de ikke kunne bestemme seg for hvilken side de skulle delta på. Kong Konstantin I var tyskvennlig av familiære grunner og regjeringa under Venizelos var ententevennlig, så det var litt vanskelig. Men sommeren 1917 abdiserte kongen, så da var det fritt fram. Slaget skulle vise seg å være et vendepunkt i balkankrigen.

Torsdag den 6. juni hadde tyskerne rykka fram og utvida fronten slik at de nå hadde bare 56 km igjen til Paris. Men den raske framrykkinga hadde strekt forsyningslinjene og det begynte å gå i stå. Dessuten hadde amerikanerne mange kampklare tropper i Frankrike nå og begynte å gjøre seg gjeldende. Med amerikanerne fikk denne krigen se en tredje tilnærmingsmåte til krigføring. Mens de kontinentale europeerne slakta hverandre ned i kald beregning uten egentlig å være sinte på hverandre og finnene myrda hverandre i iskaldt blåhvitt hat, tok amerikanerne det som sport og mora seg stort over å knerte så mange tyskere de kunne.

Spesielt var det marinesoldatene som tøffa seg naturligvis, og da franskmennene, som retirerte foran den tyske angrepsbølgen mandag den 3., oppforda dem til å trekke seg tilbake, sa kaptein Lloyd Williams, født i Berryville, Virginia, «Retreat? Hell, we just got here.» Amerikanerne holdt en front på 2 km, stoppa den tyske framrykkinga og gikk til motangrep. På torsdagen avanserte marinesoldatene gjennom en høy hveteåker mot kraftig tysk geværild. Førstesersjant Dan Daly, født i Glen Cove, New York og med felterfaring fra Filippinene, Santo Domingo, Haiti, Peking og Vera Cruz, ropte: «Come on, you sons of bitches, do you want to live forever?» og skreiv seg dermed inn i historiebøkene.

Uavhengighetserklæringene til Aserbajdsjan og de andre transkaukasiske republikkene var en stygg strek i regninga for Baku-sovjetet, som hadde ofra så mange menneskeliv (ikke sine egne da) for å beholde kontrollen over Baku-olja. Den 13. april hadde de etablert den såkalte Baku-kommunen og hadde kontrollen der, mens aserbajdsjanerne hadde valgt Jelisavetpol (dagens Ganja) langt øst i landet som hovedstad. Baku-kommunen hadde rådighet over militære styrker som besto for det meste av russere og armenere og noen bolsjevikvennlige tatarer og formelt var en del av den sovjetiske røde hæren. Torsdag den 6. fikk de ordre om å gå til angrep på Jelisavetpol. Naturligvis hadde jo da ikke aserbajdsjanerne noe annet valg enn å be Istanbul om hjelp. Og ottomanerne var mer enn villige.

Fredag den 7. juni arresterte engelskmennene, som ifølge vestfrontens britiske øverstkommanderende Donald Haig var «defenders of the Freedom of mankind» 70 høvdinger av egba-nasjonen i kronkolonien Nigeria som hadde protestert og gjort opprør mot tvangsarbeid og skatteoppkrevinger.

Lørdag den 8. juni ankom den tyske Kaukasus-ekspedisjonen på 3000 mann til havnebyen Poti i Georgia.

Samme dag etablerte representanter fra den folkevalgte konstituerende nasjonalforsamlinga i Russland seg i Samara, 600 km øst-sørøst for Moskva, som ei lovlig russisk regjering i motsetning til de bolsjevikiske bandittene. I Samara sto de under beskyttelse av det tsjekkoslovakiske frikorpset, som hadde trekt østover i motsetning til det polske, som opererte på østfronten og nylig hadde blitt eliminert av tyskerne.

Etter at bolsjevikene hadde oppløst nasjonalforsamlinga i januar, hadde medlemmene først prøvd å operere i Petrograd noen dager, så hadde de flykta til Kyiv da situasjonen blei uholdbar, og da bolsjevikene inntok Kyiv den 28. januar, hadde de reist hver til sitt.

De sosialistrevolusjonære og mensjevikene bestemte seg for å agere innafor sovjetsystemet i stedet, og utover ettervinteren og våren vant de valg etter valg i lokale sovjeter rundt omkring og en etter en blei de bolsjevikiske delegatene til det øverste sovjetet i den nye hovedstaden Moskva hjemkalt. Dette var ikke holdbart for bolsjevikene og derfor begynte de å annullere valgresultater og oppløse antibolsjevikiske sovjeter.

Siden det så ut til å være umulig å bli kvitt usurpatorene innafra, var det ikke noe annet å gjøre enn å etablere ei alternativ lovlig regjering. Bare noen få medlemmer av nasjonalforsamlinga var i Samara i starten. Flere kom til etter hvert, men de var aldri mer enn et par hundre. De som var til stede den 8. juni etablerte en komité av medlemmer av den konstituerende nasjonalforsamlinga, Komitet tsjlenov utsjreditelnogo sobranija eller Komutsj blant venner. Den skulle operere på vegne av nasjonalforsamlinga inntil den kunne samle seg på nytt. I starten besto den av 5 sosialistrevolusjonære, Vladimir Volskij, formannen, og Ivan Brusjvit, Prokopij Klimusjkin, Boris Fortunatov og Ivan Nesterov.

Søndag 9. juni satte tyskerne inn et nytt angrep med 21 divisjoner på en 37 km brei front langs elva Metz litt lengre nord enn det forrige. Denne gangen hadde franskmennene blitt advart gjennom forhør av krigsfanger, derfor gjorde ikke bombardementet forut for angrepet så mye skade. Likevel rykka tyskerne fram 9 km de første to dagene.

Ottomanerne ville ha kontroll over jernbanen og rørledningene som gikk gjennom Tblisi i Georgia. Men Georgia sto nå under tysk beskyttelse, og etter noen sammenstøt mellom den tyske Kaukasus-ekspedisjonen og ottomanske avdelinger nord i Armenia ved Vorontsovka (dagens Tashir), ga tyskerne mandag den 10. juni beskjed til Istanbul om at de ville trekke seg fra alt militært samarbeid hvis de ikke holdt opp med det tøyset. Denne truselen virka, og ottomanerne ga seg med å plage armenere for ei stund og konsentrerte seg om å få kontroll over Baku.

Tirsdag den 11. juni stoppa et fransk motangrep med 4 divisjoner og 150 tanks det tyske angrepet og dagen etter blei det avblåst. Motangrepet kom overraskende på tyskerne, for nå begynte bensinmangelen å bli prekær og de kunne ikke sende opp så mange speiderfly som før. Det hasta med å få kontroll over Baku.

Onsdag den 12. juni hadde Komutsj med tsjekkoslovakernes hjelp etablert en ny front i den pågående russiske borgerkrigen ikke langt fra Perm der storhertug Mikhail Aleksandrovitsj, broren til Nikolaj II, var internert. Storhertugen hadde sagt at at han ikke ville ha trona uten støtte av ei folkevalgt nasjonalforsamling og hadde gjort en nærmest edwardiansk skandale da han gifta seg med en borgerlig og til og med fraskilt person. Derfor var han en naturlig kandidat som samlende figur for antibolsjevikene. Fire bolsjeviker som hadde blitt befridd fra tsarens fengsel etter revolusjonen, bestemte seg for at det ikke var noen vits i å la klassefienden leve i det håpet. De kidnappa Mikhail og sekretæren Nicholas Johnson, som insisterte på å få være med, kjørte dem inn i skogen og skøyt dem ned i morgentimene den 13. juni. Lenin og det lokale sovjetet godkjente likvidasjonen.

Torsdag den 13. juni var 30000 egbaer i Nigeria i fullt opprør, de saboterte jernbaneanlegg, drepte agenter for koloniherrene og forlangte å få utlevert de arresterte høvdingene.

Lørdag den 15. juni lanserte østerrikerne sin egen våroffensiv ved Piave-elva i nordøst-Italia. De avanserte, men med store tap, bl.a. skal ca. 20 tusen soldater ha drukna i den flomstore elva.

Imens var løvet fortsatt junigrønt, bokfinkene sang om kapp for å markere territoriene sine og torsken svømte i Atlanteren, uaffisert av ubåtene.

Sesongstatistikk, de 30 beste på hver distanse

500 m menn
1.Oskar Olsen      NOR 44,9 Frogner    19.1.1918
2.Kristian Strøm    NOR 45,3 Frogner    19.1.1918
3.Sigurd Syversen    NOR 45,9 Frogner    19.1.1918
4.Theodor Pedersen   NOR 46,0 Dælenenga  30.12.1917
5.Martin Sæterhaug   NOR 46,4 Frogner    16.2.1918
6.Gunerius Schou    NOR 46,6 Kongsberg   17.2.1918
7.Ole Mamen       NOR 46,7 Dælenenga   6.1.1918
8.Roald Larsen     NOR 47,0 Frogner    19.1.1918
9.Eric Blomgren     SWE 47,1 Frogner    16.2.1918
10.Axel Blomqvist    SWE 47,3 Stockh stadion 2.3.1918
11.Gustav Gulbrandsen  NOR 47,4 Frogner    19.1.1918
12.Frithjof Paulsen   NOR 47,5 Frogner   16.12.1917
(Norval Baptie     USA 47,6 Chicago    14.4.1918)
13.Hans Trygve Hansen  NOR 47,8 Frogner   16.12.1917
Max Kniel        SUI 47,8 Davos     3.2.1918
Gustaf Wiberg      SWE 47,8 Stockh stadion 2.3.1918
16.Eugen Berntzen    NOR 48,0 Dælenenga   6.1.1918
Frithjof Lindteigen   NOR 48,0 Kongsberg   13.1.1918
Ernst Kleven      NOR 48,0 Drammen    10.2.1918
19.Alfred Christiansen NOR 48,1 Frogner    20.1.1918
Petrus Axelson     SWE 48,1 Frogner    16.2.1918
Alf Horne        NOR 48,4 Kongsberg   17.2.1918
Jakov Melnikov     RUS 48,4 Moskva DP   18.2.1918
Bjørn Refsum      NOR 48,4 Horten     3.3.1918
Eugen Engebretsen    NOR 48,4 Horten     3.3.1918
25.Rolf Reiersen    NOR 48,5 Frogner    20.1.1918
Erling Søberg      NOR 48,5 Hamar     24.2.1918
Birger Halvorsen    NOR 48,5 Hamar     10.3.1918
28.Rolf Larsen     NOR 48,6 Dælenenga   6.1.1918
Olav Olsen       NOR 48,6 Frogner    16.2.1918
30.Harald Strøm     NOR 48,7 Horten     3.3.1918
Knut Sundheim      NOR 48,7 Horten     3.3.1918
1000 m menn
1.R. Hoerde      AUT 1.48,2 Wien     5.2.1918
2.Torleif Ranum    NOR 1.49,4 Trondheim  10.3.1918
3.Rudolf Scmidt    AUT 1.49,8 Wien     5.2.1918
4.H. Brück      AUT 1.51,5 Wien     5.2.1918
5.Bjarne Hval     NOR 1.53,0 Drammen   10.2.1918
6.Amund Arnes     NOR 1.54,4 Trondhjem  20.1.1918
7.Rolf Backe     NOR 1.55,1 Frogner   10.2.1918
8.Peder Arndt     NOR 1.55,4 Drammen   17.2.1918
9.Aksel Belewicz   FIN 1.55,6 Helsinki   6.1.1918
10.Harry Halvorsen  NOR 1.56,6 Frogner   10.2.1918
11.Waldemar Bergström FIN 1.56,7 Helsinki   6.1.1918
Alf Mortensen     NOR 1.56,7 Drammen   10.2.1918
13.Willy Braarud   NOR 1.56,8 Frogner   10.2.1918
14.Julius Skutnabb  FIN 1.57,0 Helsinki   6.1.1918
15.Andorf Bjørnlund  NOR 1.58,0 Tvedestrand 17.2.1918
16.Trygve Buran    NOR 1.58,2 Trondheim  10.3.1918
17.Sverre Larsen   NOR 1.58,5 Frogner   10.2.1918
18.Alfred Strömstén  FIN 1.58,8 Helsinki   6.1.1918
19.Lorang Andresen  NOR 1.59,2 Frogner   10.2.1918
20.Harald Grønneberg NOR 1.59,4 Drammen   17.2.1918
21.Leif Hamborgstrøm NOR 1.59,7 Drammen   17.2.1918
22.Eugen Johannessen NOR 2.00,0 Drammen   17.2.1918
23.Arthur Lyngbakken NOR 2.00,5 Nordre Osen 28.12.1917
24.Arne J. Larsen   NOR 2.00,9 Frogner   10.2.1918
25.Osman Dieseth   NOR 2.01,0 Frogner   10.2.1918
Karl Linder      NOR 2.01,0 Tvedestrand 17.2.1918
27.Thorleif Mortensen NOR 2.01,5 Drammen   10.3.1918
28.Kjell Solberg   NOR 2.01,7 Horten    17.2.1918
29.Hroar Hagen    NOR 2.01,8 Frogner   10.2.1918
30.Finn Gramstad   NOR 2.02,0 Tvedestrand 17.2.1918
1500 m menn
1.Kristian Strøm     NOR 2.25,1 Frogner   20.1.1918
2.Frithjof Paulsen    NOR 2.28,0 Frogner   17.2.1918
3.Eric Blomgren     SWE 2.28,3 Frogner   17.2.1918
4.Clas Thunberg     FIN 2.28,8 Helsinki Kai 20.1.1918
5.Olav Olsen       NOR 2.29,1 Frogner   17.2.1918
6.Theodor Pedersen    NOR 2.30,1 Frogner   17.2.1918
Martin Sæterhaug     NOR 2.30,1 Frogner   17.2.1918
8.Hans Trygve Hansen   NOR 2.30,3 Frogner   17.2.1918
Gustav Gulbrandsen    NOR 2.30,3 Frogner   17.2.1918
10.Sigurd Syversen    NOR 2.30,5 Frogner   17.2.1918
11.Oskar Olsen      NOR 2.30,9 Frogner   20.1.1918
Jakov Melnikov      RUS 2.30,9 Moskva DP  19.2.1918
13.Axel Blomqvist    SWE 2.31,1 Frogner   17.2.1918
14.Petrus Axelson    SWE 2.31,3 Frogner   17.2.1918
15.Ole Mamen       NOR 2.32,9 Dælenenga   6.1.1918
16.Julius Skutnabb    FIN 2.33,0 Helsinki Kai 20.1.1918
17.Ole Olsen       NOR 2.33,4 Horten    3.3.1918
18.Arvo Tuomainen    FIN 2.34,1 Helsinki Kai 20.1.1918
19.Roald Larsen     NOR 2.35,0 Frogner   20.1.1918
20.Harald Strøm     NOR 2.36,1 Horten    3.3.1918
21.Gustaf Wiberg     SWE 2.36,2 Frogner   17.2.1918
22.Knut Sundheim     NOR 2.36,2 Horten    3.3.1918
23.Erling Gulbrandsen  NOR 2.36,3 Frogner   19.1.1918
Rolv Hellum       NOR 2.36,3 Frogner   19.1.1918
25.Vasilij Ippolitov   RUS 2.36,5 Moskva DP  19.2.1918
26.Lauri Helander    FIN 2.36,6 Helsinki Kai 20.1.1918
27.Eugen Berntzen    NOR 2.36,8 Frogner   19.1.1918
28.Aksel Belewicz    FIN 2.36,9 Helsinki Kai 20.1.1918
Øivind Hansen      NOR 2.36,9 Frogner   16.2.1918
30.Bjørn Refsum     NOR 2.37,4 Frogner   19.1.1918
3000 m menn
1.Erik Olsson     SWE 6.27,6 Stockholm Hammarby sjö 17.2.1918
2.Olov Wickman     SWE 6.31,8 Stockholm Hammarby sjö 17.2.1918
3.Harry Wahlberg    SWE 6.40,8 Stockholm Hammarby sjö 17.2.1918
4.G. Fagerberg     SWE 6.45,5 Stockholm Hammarby sjö 17.2.1918
5.A. Gustafsson    SWE 6.56,3 Stockholm Hammarby sjö 17.2.1918
6.G. Johansson     SWE 7.14,0 Stockholm Hammarby sjö 17.2.1918
7.N. Håkansson     SWE 7.19,6 Stockholm Hammarby sjö 17.2.1918
8.Olof Landgren    SWE 7.23,6 Stockholm Hammarby sjö 17.2.1918
9.R. Lundstedt     SWE 7.23,9 Stockholm Hammarby sjö 17.2.1918
10.Sixten Olsson    SWE 7.24,4 Stockholm Hammarby sjö 17.2.1918
11.Clarence von Rosen SWE 7.54,3 Lundsberg        6.3.1918
12.Miles Flach     SWE 7.54,6 Lundsberg        6.3.1918
13.Beyeler       SUI 8.06,6 Bern          3.2.1918
14.Winkler       SUI 8.21,0 Bern          3.2.1918
15.Carl-Oskar Crafoord SWE 8.21,5 Lundsberg        6.3.1918
16.Rinia        SUI 8.26,4 Bern          3.2.1918
17.Erik Martin     SWE 8.37,4 Lundsberg        6.3.1918
18.Bertil Arborén   SWE 8.48,0 Lundsberg        6.3.1918
5000 m menn
1.Ole Mamen      NOR 8.37,0 Dælenenga   5.1.1918
2.Roald Larsen     NOR 8.50,4 Dælenenga   5.1.1918
3.Kristian Strøm    NOR 8.53,4 Frogner    20.1.1918
4.Frithjof Paulsen   NOR 8.56,5 Frogner    20.1.1918
5.Theodor Pedersen   NOR 8.59,7 Dælenenga   5.1.1918
6.Sigurd Syversen   NOR 9.00,0 Dælenenga   5.1.1918
7.Ole Olsen      NOR 9.00,9 Frogner    17.2.1918
8.Olav Olsen      NOR 9.04,6 Frogner    17.2.1918
9.Eric Blomgren    SWE 9.06,6 Frogner    17.2.1918
10.Gustav Gulbrandsen NOR 9.07,2 Frogner    20.1.1918
11.Petrus Axelson   SWE 9.09,1 Frogner    17.2.1918
12.Martin Sæterhaug  NOR 9.11,1 Frogner    17.2.1918
13.Jakov Melnikov   RUS 9.12,0 Moskva DP   18.2.1918
14.Hans Trygve Hansen NOR 9.13,0 Frogner    17.2.1918
15.Mikhail Bojtler   RUS 9.16,0 Moskva DP   18.2.1918
16.Wilhelm Larsen   NOR 9.19,5 Dælenenga   5.1.1918
17.Oskar Olsen     NOR 9.21,3 Frogner    17.2.1918
18.Eugen Berntzen   NOR 9.21,7 Dælenenga   5.1.1918
19.Axel Blomqvist   SWE 9.22,7 Frogner    17.2.1918
20.Rolv Hellum     NOR 9.25,8 Dælenenga   5.1.1918
21.Gustaf Wiberg    SWE 9.26,0 Frogner    17.2.1918
22.Verner Ericsson   SWE 9.27,7 Frogner    17.2.1918
23.Henry Aahlander   NOR 9.29,5 Dælenenga   5.1.1918
24.Vasilij Ippolitov  RUS 9.30,0 Moskva DP   18.2.1918
25.Sverre Jacobsen   NOR 9.32,0 Larvik    20.1.1918
26.Knut Sundheim    NOR 9.33,3 Frogner    23.1.1918
27.Rolf Reiersen    NOR 9.35,0 Frogner    23.1.1918
28.Hans Onstad     NOR 9.37,0 Drammen    24.2.1918
29.Leif Eggan     NOR 9.37,4 Trondheim   2.2.1918
30.Aleksandr Gazenfus RUS 9.39,0 Moskva DP   18.2.1918
10000 m menn
1.Kristian Strøm   NOR 18.25,2 Frogner    16.2.1918
2.Frithjof Paulsen  NOR 18.30,1 Frogner    16.2.1918
3.Jakov Melnikov   RUS 18.38,8 Moskva DP   19.2.1918
4.Ole Mamen      NOR 18.41,7 Frogner    16.2.1918
5.Clas Thunberg    FIN 18.44,8 Helsinki Kai 20.1.1918
6.Olav Olsen     NOR 18.54,7 Frogner    16.2.1918
7.Julius Skutnabb   FIN 18.56,5 Helsinki Kai 20.1.1918
8.Eric Blomgren    SWE 18.56,7 Stockh stadion 2.3.1918
9.Vasilij Ippolitov  RUS 19.01,0 Moskva DP   19.2.1918
10.Roald Larsen    NOR 19.03,8 Frogner    19.1.1918
11.Gustav Gulbrandsen NOR 19.04,0 Frogner    19.1.1918
12.Hans Trygve Hansen NOR 19.05,4 Frogner    16.2.1918
13.Theodor Pedersen  NOR 19.05,5 Frogner    16.2.1918
14.Petrus Axelson   SWE 19.07,0 Frogner    16.2.1918
15.Waldemar Bergström FIN 19.08,8 Helsinki Kai 20.1.1918
16.Ole Olsen     NOR 19.08,9 Trondhjem   23.2.1918
Martin Sæterhaug   NOR 19.09,9 Frogner    16.2.1918
18.Oskar Olsen    NOR 19.15,0 Frogner    19.1.1918
19.Arvo Tuomainen   FIN 19.29,6 Helsinki Kai 20.1.1918
20.Axel Blomqvist   SWE 19.30,7 Frogner    16.2.1918
21.Arvo Jalovaara   FIN 19.41,0 Helsinki Kai 20.1.1918
Aleksanr Gazenfus   RUS 19.41,0 Moskva DP   19.2.1918
23.Paul Poss     SWE 19.42,6 Stockh stadion 2.3.1918
24.Verner Eriksson  SWE 19.44,0 Stockh stadion 2.3.1918
25.Sigurd Syversen  NOR 19.44,2 Frogner    16.2.1918
26.Sverre Aune    NOR 19.45,4 Trondhjem   23.2.1918
27.Gustaf Wiberg   SWE 19.51,5 Frogner    16.2.1918
28.Axel Eriksson   SWE 19.54,2 Stockh stadion 2.3.1918
29.Gösta Strömstén  FIN 19.58,6 Helsinki Kai 20.1.1918
30.Atte Lindqvist   FIN 20.01,4 Helsinki Kai 20.1.1918
3000 m kvinner
1.Abplanalp SUI 9.30,4 Bern 3.2.1918

Gjeldende adelskalender

1.Oscar Mathisen      NOR 43,4-2.17,4-8.36,3-17.22,6 192,960
2.Kristian Strøm      NOR 44,7-2.21,7-8.33,7-17.59,6 197,283
3.Vasilij Ippolitov     RUS 45,4-2.22,2-8.41,6-17.35,5 197,735
4.Nikolaj Strunnikov    RUS 45,1-2.23,8-8.42,9-17.59,8 199,313
5.Thomas Bohrer       AUT 44,8-2.23,8-8.51,0-17.51,0 199,383
6.Peder Østlund       NOR 45,2-2.22,6-8.51,8-17.50,6 199,443
7.Ole Mamen         NOR 46,3-2.26,7-8.37,0-17.50,3 200,415
8.Martin Sæterhaug     NOR 45,2-2.23,4-8.52,1-18.28,6 201,640
9.Moje Öholm        SWE 44,8-2.23,6-9.01,2-18.24,0 201,987
10.Jakov Melnikov      RUS 46,6-2.26,5-8.50,1-17.53,4 202,113
11.Henning Olsen      NOR 44,9-2.25,0-8.53,9-18.30,3 202,138
12.Gunnar Strömstén     FIN 46,2-2.25,4-8.53,3-18.04,0 202,197
13.Jaap Eden        NED 48,2-2.25,4-8.37,6-17.56,0 202,227
14.Julius Skutnabb     FIN 47,2-2.25,7-8.46,0-18.06,8 202,707
15.Sverre Aune       NOR 47,6-2.27,8-8.33,8-18.12,0 202,847
16.Johan Schwartz      NOR 46,6-2.26,0-8.51,2-18.09,4 202,857
17.Platon Ippolitov     RUS 47,2-2.27,2-8.44,2-18.08,0 203,087
18.Rudolf Gundersen     NOR 44,8-2.26,6-8.54,0-18.41,0 203,117
19.Sigurd Mathisen     NOR 44,4-2.26,2-9.05,2-18.35,2 203,413
20.Arvo Tuomainen      FIN 45,8-2.27,3-8.54,4-18.22,2 203,450
21.Eric Blomgren      SWE 46,6-2.28,1-8.50,7-18.09,3 203,502
22.Trygve Lundgreen     NOR 46,6-2.27,3-8.52,5-18.15,3 203,715
23.Julius Seyler      GER 46,2-2.27,6-9.02,0-18.05,0 203,850
24.Bjarne Frang       NOR 44,3-2.24,4-9.10,9-18.47,7 203,908
25.Frithjof Paulsen     NOR 47,1-2.28,0-8.50,7-18.09,3 203,968
26.Theodor Pedersen     NOR 46,0-2.26,9-8.52,9-18.44,1 204,462
27.Väinö Wickström     FIN 46,2-2.27,3-9.00,4-18.25,3 204,605
28.Otto Andersson      SWE 46,8-2.26,9-8.53,4-18.31,8 204,697
29.Antti Wiklund      FIN 47,4-2.24,2-9.01,4-18.24,0 204,807
30.Arne Schrey       FIN 45,4-2.24,4-9.07,6-18.55,2 205,053
30.Vladimir Kalinin     RUS 45,2-2.28,8-9.04,2-18.51,0 205,770
28.Walter Tverin      FIN 46,0-2.28,5-9.06,4-18.35,4 205,910
Clas Thunberg FIN 46,3-2.26,7-9.05,0-18.44,8 205,940
Waldemar Bergström FIN 48,4-2.35,0-8.46,0-18.15,5 207,442
Gustav Gulbrandsen NOR 46,9-2.29,8-9.03,9-18.43,9 207,418
Sigurd Syversen NOR 45,9-2.29,9-9.00,0-18.51,9 206,462
Axel Lindholm FIN 47,1-2.30,2-9.13,0-19.02,0 209,567
Arvo Jalovaara FIN 49,1-2.30,8-9.03,5-18.35,0 209,467
Alfred Strömstén FIN 49,3-2.34,8-9.09,8-18.41,4 211,950
Gösta Strömstén FIN 50,0-2.34,8-9.17,1-18.58,9 214,255
Axel Blomqvist SWE 45,2-2.30,7-9.10,1-18.34,0 206,143
Ilmari Danska FIN 47,4-2.35,4-9.32,0-19.59,6 216,380
Aksel Belewicz FIN 48,9-2.35,2-9.38,2-20.12,3 219,068
Harald Strøm       NOR 48,7-2.36,1
Ole Olsen        NOR 49,8-2.33,4-9.00,9-19.08,9 212,468
Oskar Olsen NOR 44,9-2.30,4-9.17,1-18.37,2 206,603
Hans Trygve Hansen NOR 47,8-2.30,3-9.07,2-19.05,4 209,890
Roald Larsen NOR 47,0-2.32,5-8.50,4-19.03,8 208,063
Rolf Reiersen NOR 51,2-2.38,1-9.35,0
Eugen Berntzen NOR 48,0-2.37,0-9.21,7
Olav Olsen NOR 47,3-2.29,1-9.00,3-18.54,7 207,765
Gustaf Wiberg SWE 46,6-2.31,5-9.09,2-19.05,8 209,310
Petrus Axelson SWE 47,2-2.29,0-8.56,2-18.29,3 205,952
Knut Sundheim NOR 49,3-2.36,7-9.24,0
Harald Halvorsen NOR 51,1-2.56,9-10.17,5