Skøyter - Oscar Mathisen-dagbokaSarah BernhardtLou TellegenFor 100 år sida i dag var Sarah Bernhardt (skuespilleren, ikke småkakene) og den nye kjæresten hennes, den 37 år yngre Lou Tellegen, i Amerika for å lage film av suksesstykket hennes, La dame aux camélias. Imens eksperimenterte tyske handelsfartøy med skipstelegrafer på verdenshavene.

Samtidig hadde det gått opp for aviser og publikum at det ikke ville bli noen stevnemøter med Oscar Mathisen denne vinteren. En indignert innsender i Bergens Tidende uttrykker seg slik:

Oskar Mathiesen, den verdenskjendte skøiteløper vil iaar neppe komme til at delta i skøiteløpene, da han efter det internationale skøiteforbunds regler ikke kan delta som amatør.

Denne meddelelse har vakt for(tørnelse?) i vide kredse, og der er allerede gjort flere anstrengelser for at faa den avholdte og dygtige unge skøiteløber tilbake til amatørrætten.

Oskar Mathiesen er absolut vor hurtigste skøiteløper, og ved sine mange glimrende seire rundt omkring i Europa har han virkelig gjort vort land ære. Oskar Mathiesen har i de sidste 2-3 aar været vor skøiteidræts bærende kraft, og uten ham vil det vistnok være vanskelig i kommende sæson at hævde det ry som nordmændene har paa skøiteidrættens omraade samt erobre tilbake de mesterskaper som ifjor ved forskjellige omstendigheter gik til utlandet.

Oskar Mathiesen har hverken mottat engagement som skøiteløper eller startet i professionelt løp, men han har ikke strengt nok fulgt de internationale forbundsregler. Efter sigende skulde det dog ikke være saa overvættes vanskelig at skaffe han hans amatørskap tilbake, hvis der fra Kristiania Skøiteklubs side var arbeidet energisk herfor; dette er imidlertid ikke gjort. Man ymter om at der inden skøiteklubben findes størrelser, som helst ser, at Oskar Mathiesen blir borte, da de ikke har taalt at være vidne til den populære Mathiesens mange triumfer. De vil med andre ord helst se, at den staute skøiteløper ikke faar delta i konkurranserne. Det viser et daarlig kameratskap og en lidet(?) kollegial følelse blandt skøiteløperne i Kristiania, hvis dette er tilfældet.

Vi vil haape, at arbeidet for at ordne Oskar Mathiesens amatørskap vil lønnes med held tiltrods for alt.

I Kristiania hadde skøytesesongen åpna på Frogner for to uker sida, tilsynelatende uten merkbar publikumssvikt, men uten bemerkelsesverdige resultater. Denne mandagen, på 2. juledag, fortsatte den med stevner både på Frogner og Bislett, men heller ikke nå med noen bemerkelsesverdige resultater. Grunnen til at vi tar den med i dagboka er den usedvanlige konsentrasjonen av olympiske medaljevinnere i 12-14-årsklassen på Frogner, et stevne der Caspar Møllers 1000 m på 1.53,4 i klassen over var den beste prestasjonen. Men altså, resultatene i 12-14-årsklassen, som gikk 500 m:

1.Oskar Olsen          61,4
2.Olaf Christian Ditlev-Simonsen 62,2
3.Jacob Tullin Thams       64,6
4.Josef Børresen         64,8
5.Alf Solheim          66,8
6.Odin Enger           69,8

Tredjemannen her, den høyest dekorerte av dem alle, er bare registrert med dette ene resultatet i hurtigløp. Klassen hadde i alt 17 deltakere, men avisene gjenga bare de 6 første.