Skøyter - Oscar Mathisen-dagbokaVerdensrekorder etter 1910-sesongen:

Offisielle:

  44,4 Johan Vikander  Davos 9 feb 1908
  44,4 Sigurd Mathisen Davos 9 feb 1908
 1.31,8 Oscar Mathisen  Davos 30 jan 1909
 2.20,6 Oscar Mathisen  Davos 30 jan 1908
 8.37,6 Jaap Eden    Hamar 25 feb 1894
17.50,6 Peder Østlund  Davos 11 feb 1900
(45-1.25-2.04-2.47-3.29-4.11-4.53-5.36-6.19-7.02-7.45-8.28-9.11-9.54-10. 
37-11.20-12.03-12.47-13.31-14.14-14.58-15.42-16.27-17.10-17.50,6)

Uoffisielle:

 5.30,0 Nikolaj Sedov  Moskva      1905
199,443 Peder Østlund  Davos   10-11 feb 1900
(45,2-8.51,8-2.22,6-17.50,6)
  86,2 Anna Strutz   Loretto  5 feb 1905
 2.34,0 Leop Gaggl    Klagenfurt 9 feb 1896
 6.46,0 Madeleine Naudin Chamonix  11 jan 1908

Høyst uoffisiell:

4.58,8 Oscar Mathisen Frogner 19 jan 1908
Handikap-løp?