Skøyter - Oscar Mathisen-dagbokaVerdensrekorder etter 1909-sesongen:

Offisielle:

  44,4 Johan Vikander  Davos 9 feb 1908
  44,4 Sigurd Mathisen Davos 9 feb 1908
 1.31,8 Oscar Mathisen  Davos 30 jan 1909
 2.20,8 Oscar Mathisen  Davos 9 feb 1908
 8.37,6 Jaap Eden    Hamar 25 feb 1894
17.50,6 Peder Østlund  Davos 11 feb 1900
(45-1.25-2.04-2.47-3.29-4.11-4.53-5.36-6.19-7.02-7.45-8.28-9.11-9.54-10. 
37-11.20-12.03-12.47-13.31-14.14-14.58-15.42-16.27-17.10-17.50,6)

Uoffisielle:

 5.30,0 Nikolaj Sedov  Moskva      1905
199,443 Peder Østlund  Davos   10-11 feb 1900
(45,2-8.51,8-2.22,6-17.50,6)
  86,2 Anna Strutz   Loretto  5 feb 1905
 2.34,0 Leop Gaggl    Klagenfurt 9 feb 1896
 6.46,0 Madeleine Naudin Chamonix  11 jan 1908

Høyst uoffisiell:

4.58,8 Oscar Mathisen Frogner 19 jan 1908
Handikap-løp?