Skøyter - Peder Østlund-dagbokaNorsk bakevje

Søndag den 14. mars var skøytesesongen på hell. I Finland, som var på vei til å bli en ny stor skøytenasjon, var aktiviteten avslutta for året. I Sverige var det som vanlig vidstrakt, men moderat aktivitet. I Norge var skøytesporten litt i dødvannet. Hamar hadde vært det store skøytesenteret, men nå var alt i oppløsning der, og det hadde ikke vært spor av aktivitet hele vinteren igjennom. Mjøsa lå full av snø. Trondhjem var den eneste byen som hadde skøyteklubb. Den hadde prøvd å arrangere NM, men det var ingen klubber som kunne sende løpere. Peder Østlund, som vant stevnet og satte verdensrekord på 500 m, så jo ut til å være litt av et mesteremne, men han hadde ikke gått siden og det hadde ikke vært noen flere løp i Trøndelag. To kristianialøpere hadde deltatt i VM, men det var på egen bekostning. De kom ikke hjem som helter og gikk ikke noen flere løp denne sesongen. Uansett var det is på Frognerkilen, og sjøl om det ikke var noen spesialklubb for skøyter, var interessen der, og det var mange sportsklubber som hjalp til med å holde en bane åpen.

En av disse klubbene var IF Tordenskiold, som arrangerte det tredje klubbløpet sitt for året denne søndagen. Og det over 10000 m, en distanse som hadde vært lite i bruk i Norge til da. To av medlemmene, Rudolf og Sigurd Martinius Røhne, 20 og 17 år og yngstemennene i en barneflokk på 5 hos snekker Ola Røhne, som bodde på 3 forskjellige steder i Gamlebyen i folketellingene 1885, 1891 og 1900, var ivrige på isen, og de to og et par andre klubbkamerater, Svein Olaf Olsen og Thomas Syvertsen, kom seg rundt på hhv. 22.41,4, 23.00,2, 22.53,4 og 23.33,4 i det linne vårværet. Dermed kom antallet milløpere denne sesongen opp i 32, og 30 beste-lista mi kunne endelig kompletteres. Og dermed var også alle de tre første klare for adelskalenderen, og eldstemann Rudolf Røhne plasserte seg til og med så høyt oppe som en 48.-plass. Det skulle visst ikke så veldig mye til den gangen.

Andre nyheter kretsa mye om Kreta. Grekerne hadde sendt skip og tropper for å gripe inn i uroligheter mellom greske muslimer og greske kristne på øya, som i navnet var i ottomansk besittelse. Stormaktene hadde sendt et forslag om indre autonomi for Kreta i det ottomanske imperiet, som sultanen i Konstantinopel hadde uttalt seg positivt om, og et ultimatum til grekerne om å trekke tilbake styrkene sine tilbake, ellers ville de innføre blokade. Kreta var blokkert allerede, men grekerne fant smutthull på sørsida.

I Hellas var det stor enighet om å avvise ultimatumet. Kongen, Georg II, talte heftig imot det og erklærte at han forakta de voldshandlingene som Europa tenkte å utøve mot Hellas og at han ville sette et eksempel for alle folkeslag som ennå sukka under tyrkernes åk. Hvis dette ikke lyktes, og hvis maktene understøtta Tyrkia med blokaden, ville han kaste den greske trona for Europas føtter. Han ville ikke kalles hellenernes konge lenger, siden flertallet av hellernerne i så fall ville ha sultanen til herre og maktene fornedrer seg til å tjene som sultanens bøddel.

Så langt Georg II. Den greske regjeringa la til at hvis de trakk styrkene sine tilbake, ville innbyggerne stå uten vern mot plyndring, ildspåsettelser og massakrer.

Tirsdag den 9. mars offentliggjorde avisene det greske svaret på ultimatumet: «Den greske regjeringa deler bekymringa til maktene for verdensfreden og ønsker å redde folket på Kreta fra full ødeleggelse. Vi mener at planen til maktene om sjølstyre for Kreta ikke vil oppfylle det edle formålet og at den vil dele skjebne med forskjellige andre planer om administrasjon av øya, som alle har vært resultatløse. Siden det nye forslaget ikke egner seg til å gjennopprette orden definitivt, har vi ingen tvil om at anarki og fanatisme fortsatt vil herje landet. Derfor legger vi maktene inntrengende på hjertet å ikke holde fast ved planen om autonomi, men heller overgi Kreta til Hellas. Så lenge stormaktseskadren er til stede i Kretas farvann, er det unødvendig å ha den greske flåten der. Derimot er det ønskelig at den greske hæren oppholder seg på øya for å gjenopprette orden. Det er Hellas sin hellige plikt å hindre at Kretas folk blir utlevert til muhammedanerne på nåde og unåde. Hvis maktene hadde gitt de greske troppene på øya den oppgaven å tilveiebringe ro på øya, ville det straks oppfylle ønskene deres. Endelig henstiller Hellas til maktene å la folket på Kreta sjøl bestemme hvordan det ønsker å bli regjert.»

Aviskommentatorene var heller syrlige. De tvilte på om maktene ville forhandle med disse gjenstridige grekerne. Ei folkeavstemming på Kreta ville være en ‘farse’ som var uforening med integriteten til det ottomanske imperiet. Men de anbefalte å gå skånsomt fram og nøye seg med en fortsatt blokade av Kreta i første rekke. De rapporterte også at blokademaktene var i ferd med å rekruttere sin egen bataljon på 600 mann som skulle holde orden på øya. Siden blei det lagt fram planer om en styrke på 12 000.

Samtidig fortsetter stridighetene. Ottomanske soldater evakueres fra en by som er under beleiring av grekerne og overføres til fastlandet. Landsbyer som er evakuert av kristne grekere, plyndres og brennes av muslimske.

Av maktene er det særlig Russland og Tyskland som ønsker skarpe reaksjoner mot grekerne, mens Storbritannia, Frankrike og Italia er mer unnvikende. Tyskerne har ikke noe imot grekerne i og for seg, men gjør som alltid alt de kan for å nøre opp under uenigheter mellom partnerne i den russisk-franske forsvarsalliansen.

Av andre spekulasjoner i avisene syns jeg at jeg må nevne ideen om å utnevne den danske prins Carl til generalguvernør på Kreta. Grekerne var ikke begeistra for det, siden denne prinsen var gift med ei engelsk prinsesse, og de var ikke så hepne på å utsette seg for mer engelsk innflytelse på øya. Denne engelske prinsessa var kjent som prinsesse Maud, og prins Carl, som gikk glipp av dette oppdraget på Kreta, fikk seg et annet og kanskje mer kjærkomment oppdrag 8 år seinere.

Søndag den 14. meldes det fra Roma at maktene, som har hatt et møte der, ikke vil gi den greske regjeringa noe svar, men straks gå til full blokade av havnene på Kreta.

Sesongstatistikk, de 30 beste på hver distanse

500 m menn 
1.Peder Østlund    NOR 46,6 Kalvskinnet Trondhjem 7.2.1897
2.Alfred Næss     NOR 46,8 Montreal 5.2.1897
3.Wilhelm Mauseth   NOR 47,2 Kalvskinnet Trondhjem 7.2.1897
4.Julius Seyler    GER 47,8 Davos 16.1.1897
5.Jack McCulloch   CAN 48,2 Montreal 5.2.1897
6.Emanuel Johansen  NOR 49,0 Frognerkilen 27.2.1897
7.C E Greene     CAN 49,2 Montreal 5.2.1897
Edvard Engelsaas   NOR 49,2 Kalvskinnet Trondhjem 7.2.1897
9.Hilmar Lindboe   NOR 49,4 Kalvskinnet Trondhjem 7.2.1897
10.Marten Kingma   NED 49,6 Leeuwarden 16.1.1897
11.Gustav Estlander  FIN 49,8 nordre havn Helsinki 1.3.1897
12.Bohumil Potůčcek  BOH 50,0 Praha-Bubny 31.1.1897
Oscar Fredriksen   NOR 50,0 Frognerkilen 21.2.1897
14.Milutin Lillits  HUN 50,2 Praha-Bubny 31.1.1897
John Davidson     CAN 50,2 Montreal 5.2.1897
16.Martinus Lørdahl  NOR 50,6 Montreal 5.2.1897
Eduard Folenvejder  RUS 50,6 nordre havn Helsinki 1.3.1897
18.O Felgner     GER 50,8 Leipzig 10.1.1897
Tom Moore       CAN 50,8 Montreal 5.2.1897
Walter H Merritt   CAN 50,8 Montreal 5.2.1897
21.Ernst Westling   SWE 51,2 Nybroviken Stockholm 13.2.1897
Emil Helin      FIN 51,2 nordre havn Helsinki 1.3.1897
Evert ter Molen    NED 51,4 Leeuwarden 16.1.1897
24.Franz Schilling  AUT 51,6 Davos 16.1.1897
Eugen Tóth      HUN 51,6 Praha-Bubny 31.1.1897
26.Fredrick Lockwood GBR 51,8 Davos 16.1.1897
Georg Bergström    SWE 51,8 Göteborgs IP 7.2.1897
28.Thomas Selle    NOR 52,0 Frognerkilen 10.1.1897
Henning Öfverström  SWE 52,0 Göteborgs IP 7.2.1897
John Johansen     NOR 52,0 Kalvskinnet Trondhjem 7.2.1897
1000 m menn 
1.Marten Kingma     NED 1.37,6 Meppel 15.1.1897
2.Evert ter Molen    NED 1.45,6 Meppel 15.1.1897
3.Emanuel Johansen   NOR 1.46,4 Frognerkilen 27.2.1897
4.L Hilbrink      NED 1.50,6 Meppel 15.1.1897
5.Sietse van der Schaaf NED 1.51,4 Meppel 15.1.1897
6.Johan Johansen    NOR 1.53,2 Frognerkilen 14.2.1897
7.Jens Andersen     NOR 1.53,4 Frognerkilen 14.2.1897
8.Eugen Tóth      HUN 1.54,0 Praha-Bubny 31.1.1897
James Braun       GER 1.54,0 Altona 31.1.1897
10.Josef Petrák     BOH 1.55,0 Praha-Bubny 31.1.1897
11.Christian Andersen  NOR 1.57,0 Frognerkilen 14.2.1897
12.B Soucek       BOH 1.57,2 Praha-Bubny 10.1.1897
13.Carl Olsen      NOR 1.57,8 Frognerkilen 24.1.1897
14.Ingvald Gjørges   NOR 1.58,0 Frognerkilen 24.1.1897
15.Cäsar Scröder    GER 1.58.6 Hamburg 7.2.1897
16.Rudolf Rudl     BOH 1.59,2 Praha-Bubny 31.1.1897
17.K Strataky      BOH 2.00,2 Praha-Bubny 10.1.1897
18.A Kozich       BOH 2.00,8 Praha-Bubny 10.1.1897
19.Knut Skaugstad    NOR 2.01,2 Kalvskinnet, Trondhjem 7.3.1897
20.A Fischer      AUT 2.01,8 Praha-Bubny 31.1.1897
21.K Olic        BOH 2.03,0 Praha-Bubny 10.1.1897
22.Asbjørn Bye     NOR 2.04,6 Kalvskinnet, Trondhjem 7.3.1897
23.Carl Behne      GER 2.05,0 Berlin 10.1.1897
Oluf Steen       NOR 2.05,0 Kalvskinnet, Trondhjem 7.3.1897
25.Ole Abrahamsen    NOR 2.05,2 Frognerkilen 27.2.1897
26.Koloman Shimáhazi  HUN 2.05,6 Budapest 7.2.1897
27.B Soucek       BOH 2.06,8 Praha-Bubny 31.1.1897
Gustav Blum       GER 2.06,8 Hamburg 7.2.1897
29.Alfred Olsen     NOR 2.07,2 Kalvskinnet, Trondhjem 7.3.1897
30.Ole Olsen      NOR 2.08,2 Frognerkilen 27.2.1897
1500 m menn 
1.Peder Østlund    NOR 2.26,4 Kalvskinnet Trondhjem 7.2.1897
2.Julius Seyler    GER 2.31,6 Davos 19.1.1897
3.Wilhelm Mauseth   NOR 2.32,4 Kalvskinnet Trondhjem 7.2.1897
4.Edvard Engelsaas  NOR 2.37,2 Kalvskinnet Trondhjem 7.2.1897
5.Worm Hirsch-Lund  NOR 2.39,0 Kalvskinnet Trondhjem 7.2.1897
Oscar Fredriksen   NOR 2.39,0 Frognerkilen 21.2.1897
7.Harald E Hansen   NOR 2.40,2 Frognerkilen 7.3.1897
8.Gustav Estlander  FIN 2.40,4 nordre havn Helsinki 28.2.1897
9.Jack McCulloch   CAN 2.40,8 Montreal 6.2.1897
Georg Bergström    SWE 2.40,8 Göteborgs IP 7.2.1897
11.Alfred Næss    NOR 2.41,2 Montreal 6.2.1897
12.Hilmar Lindboe   NOR 2.41,6 Kalvskinnet Trondhjem 7.2.1897
13.Reinhold Thorssin SWE 2.42,0 Göteborgs IP 7.2.1897
14.Marten Kingma   NED 2.42,2 Leeuwarden 16.1.1897
Ernst Westling    SWE 2.42,2 Göteborgs IP 7.2.1897
16.Hermann Kleeberg  GER 2.43,8 Davos 17.1.1897
17.Gustav Amundsen  NOR 2.44,0 Frognerkilen 21.2.1897
18.Carl Dahlby    NOR 2.44,6 Frognerkilen 21.2.1897
19.Vigleik Digre   NOR 2.46,6 Kalvskinnet Trondhjem 7.2.1897
20.Franz Schilling  AUT 2.47,2 Davos 17.1.1897
Emil Helin      FIN 2.47,2 nordre havn Helsinki 28.2.1897
22.John Davidson   CAN 2.47,4 Montreal 6.2.1897
Iver Dahl       NOR 2.47,4 Kalvskinnet
 Trondhjem 7.2.1897
Knut Henricsson    FIN 2.47,4 nordre havn Helsinki 28.2.1897
25.Olaf Einersen   NOR 2.47,8 Kalvskinnet Trondhjem 7.2.1897
26.Jan Titus Banning NED 2.48,0 Zwolle 24.1.1897
27.Tom Moore     CAN 2.48,2 Montreal 6.2.1897 Montreal 6.2.1897
28.Chas E Greene   CAN 2.48,6 Montreal 6.2.1897
29.Johan Johansen   NOR 2.48,9 Frognerkilen 10.1.1897
30.Nikolaj Krjukov  RUS 2.49,0 nordre havn Helsinki 28.2.1897
3000 m menn
1.Arthur Werner GER 7.15,4 Leipzig 10.1.1897
5000 m menn
1.Peder Østlund    NOR 9.03,4 Trondhjem 6.2.1897
2.Julius Seyler    GER 9.05,0 Davos 19.1.1897
3.Wilhelm Mauseth   NOR 9.14,4 Trondhjem 6.2.1897
4.Worm Hirsch-Lund  NOR 9.19,4 Trondhjem 6.2.1897
5.Jack McCulloch   CAN 9.25,4 Montreal 10.2.1897
6.Edvard Engelsaas  NOR 9.27,8 Trondhjem 6.2.1897
7.Nikolaj Krjukov   RUS 9.31,0 nordre havn Helsinki 28.2.1897
8.Gustav Estlander  FIN 9.33,6 søndre havn Helsinki 7.3.1897
9.Iver Dahl      NOR 9.34,4 Trondhjem 6.2.1897
10.Martinus Lørdahl  NOR 9.39,2 Montreal 10.2.1897
11.Georg Bergström  SWE 9.39,8 Göteborgs IP 7.2.1897
12.Ernst Westling   SWE 9.40,2 Göteborgs IP 7.2.1897
13.Hermann Kleeberg  GER 9.45,8 Davos 16.1.1897
14.Emil Helin     FIN 9.46,0 søndre havn Helsinki 7.3.1897
15.Reinhold Thorssin SWE 9.47,2 Göteborgs IP 7.2.1897
16.Franz Schilling  AUT 9.48,0 Davos 16.1.1897
17.Wilhelm Sensburg  GER 9.53,8 Davos 16.1.1897
18.Knut Henricsson  FIN 9.55,8 nordre havn Helsinki 28.2.1897
19.Jacob Sørensen   NOR 9.59,1 Frognerkilen 14.2.1897
20.John Davidson   CAN 10.00,6 Montreal 10.2.1897
21.Rudolf Røhne    NOR 10.06,0 Frognerkilen 28.2.1897
22.Johan Wink     FIN 10.06,4 søndre havn Helsinki 7.3.1897
23.Sigurd M. Røhne  NOR 10.06,8 Frognerkilen 28.2.1897
24.Arthur Helenius  FIN 10.12,5 Viborg 21.2.1897
25.Aimar Olsen    NOR 10.13,4 Frognerkilen 14.2.1897
26.Carl Dahlby    NOR 10.14,4 Frognerkilen 14.2.1897
27.Josef Nyholm    FIN 10.18,0 søndre havn Helsinki 7.3.1897
28.Wilhelm Gustafsson FIN 10.19,8 søndre havn Helsinki 7.3.1897
29.Gustaf Sörman   SWE 10.20,2 Nybroviken Stockholm 14.2.1897
30.Arthur Helenius  FIN 10.27,0 nordre havn Helsinki 28.2.1897
Theodor Baltscheffski FIN 10.27,0 nordre havn Helsinki 28.2.1897
Svein O. Olsen    NOR 10.27,0 Frognerkilen 28.2.1897
10000 m menn
1.Julius Seyler    GER 19.22,8 Davos 17.1.1897
2.Nikolaj Krjukov   RUS 19.36,2 nordre havn Helsinki 1.3.1897
3.Johan Wink     FIN 19.50,4 søndre havn Helsinki 7.2.1897
4.Georg Bergström   SWE 19.54,0 Nybroviken Stockholm 13.2.1897
Ernst Westling    SWE 19.54,0 Nybroviken Stockholm 13.2.1897
6.Jack McCulloch   CAN 20.02,4 Montreal 6.2.1897
7.Emil Helin     FIN 20.06,6 søndre havn Helsinki 7.2.1897
8.Gustaf Sörman    SWE 20.12,0 Nybroviken Stockholm 13.2.1897
9.David Jahrl     SWE 20.12,2 Nybroviken Stockholm 13.2.1897
10.Gustav Estlander  FIN 20.13,2 søndre havn Helsinki 6.3.1897
11.Reinhold Thorssin SWE 20.16,4 Nybroviken Stockholm 13.2.1897
12.Nils Nilsen    NOR 20.17,2 Nybroviken Stockholm 13.2.1897
13.Hermann Kleeberg  GER 20.21,8 Davos 17.1.1897
14.John Davidson   CAN 20.43,4 Montreal 6.2.1897
15.Charles Edgington GBR 20.53,0 Davos 17.1.1897
16.Oscar Julius    SWE 21.03,6 Nybroviken Stockholm 13.2.1897
17.Franz Schilling  AUT 21.04,6 Davos 17.1.1897
18.Josef Nyholm    FIN 21.17,0 søndre havn Helsinki 6.3.1897
19.Charles E Greene  CAN 21.23,4 Montreal 6.2.1897
20.Wilhelm Gustafsson FIN 21.27,4 søndre havn Helsinki 6.3.1897
20.Jan T Banning   NED 21.34,0 Amsterdam 13.1.1897
21.Patrik Löfgren   SWE 21.45,4 Nybroviken Stockholm 13.2.1897
22.Jan C Greve    NED 21.45,8 Amsterdam 13.1.1897
23.J A Westerlund   FIN 21.50,4 søndre havn Helsinki 6.3.1897
24.Nico Verkaik    NED 22.09,8 Amsterdam 13.1.1897
25.Albert Karlsson  FIN 22.36,8 søndre havn Helsinki 6.3.1897
26.Rudolf Røhne    NOR 22.41,4 Frognerkilen 14.3.1897
27.André Ballintijn  NED 22.46,2 Amsterdam 13.1.1897
28.Svein Olaf Olsen  NOR 22.53,4 Frognerkilen 14.3.1897
29.Sigurd M. Røhne  NOR 23.00,2 Frognerkilen 14.3.1897
30.E Johansson    FIN 23.08,0 søndre havn Helsinki 6.3.1897
500 m kvinner
1.M Trümpert GER 127,8 Darmstadt 23.1.1897
2.L Neumann GER 131,4 Darmstadt 23.1.1897

Gjeldende adelskalender

1.Jaap Eden         NED 48,2-2.25,4- 8.37,6-17.56,0 202,227
2.Julius Seyler       GER 47,8-2.31,6- 9.05,0-18.35,0 208,583
3.Peder Østlund       NOR 46,6-2.26,4- 8.57,0-20.26,6 210,430
4.Filip Petersen      NOR 49,8-2.33,0- 9.00,6-19.05,4 212,130
5.Peter Sinnerud      NOR 48,6-2.39,0- 9.07,8-18.50,0 212,880
6.Karinius Larsen-Stai   NOR 49,8-2.37,6- 9.13,2-18.50,0 214,153
7.Oscar Fredriksen     NOR 47,8-2.36,2- 9.04,2-20.21,4 215,357
8.Ole Østlund        NOR 48,6-2.38,6- 9.13,4-19.42,6 215,937
9.Jack McCulloch      CAN 48,2-2.40,8- 9.25,4-20.02,4 218,460
10.Rudolf Ericsson     SWE 50,2-2.41,6- 9.15,8-19.42,6 218,777
11.Frithiof Ericsson    SWE 50,4-2.42,6- 9.29,8-19.13,4 219,250
12.Harald Hagen       NOR 51,4-2.42,0- 9.36,0-18.52,2 219,610
13.Halfdan Nielsen     NOR 52,4-2.38,8- 9.17,0-19.43,8 220,223
14.Gustav Estlander     FIN 49,8-2.40,4- 9.33,6-19.57,4 220,497
15.Marten Kingma      NED 48,6-2.44,0- 9.39,6-20.15,0 221,977
16.Mauritz Callin      SWE 50,8-2.43,4- 9.36,2-19.51,2 222,447
17.Ernst Westling      SWE 51,2-2.42,2- 9.40,2-19.54,0 222,987
18.Georg Bergström     SWE 51,8-2.40,8- 9.39,8-19.54,0 223,080
19.Emil Helin        FIN 51,2-2.41,8- 9.37,2-20.06,6 223,183
20.Iver Dahl        NOR 52,0-2.46,8- 9.33,6-19.41,2 224,020
21.Paul Behrens       SWE 52,4-2.48,0- 9.37,6-19.33,6 224,840
22.Nikolaj Krjukov     RUS 54,0-2.49,0- 9.31,0-19.36,2 226,243
23.Arthur Backman      FIN 52,2-2.39,0- 9.30,2-21.23,2 226,380
24.Hermann Kleeberg     GER 52,4-2.43,8- 9.45,8-20.21,8 226,670
25.Reinhold Thorssin    SWE 53,4-2.42,0- 9.47,2-20.16,4 226,940
26.Wilhelm Gustafsson    FIN 52,7-2.42,2- 9.33,4-20.57,2 226,967
27.Johan Wink        FIN 53,8-2.51,0- 9.28,2-19.50,4 227,140
28.Nils Nilsen       NOR 52,2-2.50,2- 9.41,2-20.17,2 227,913
29.Sergej Puresev      RUS 55,8-2.42,0- 9.29,0-20.28,6 228,130
30.John Davidson      CAN 50,2-2.47,4-10.00,6-20.43,4 228,230
31.Sven P. Bodé       SWE 54,0-2.49,0- 9.28,6-20.42,0 229,293
32.Franz Schilling     AUT 51,6-2.47,2- 9.48,0-21.04,6 229,363
33.August Underborg     GER 52,4-2.44,8-10.05,8-20.36,0 229,713
34.Jaroslav Potůček     BOH 51,2-2.51,0-10.02,2-20.39,8 230,410
35.Cristian Eriksen     NOR 53,0-2.49,8-10.01,2-20.40,8 231,760
36.Fredrik Gölin      SWE 51,2-2.53,4-10.05,0-21.10,8 233,040
37.Gustaf Svensson     SWE 55,0-2.51,6- 9.53,6-20.40,0 233,560
38.Ole Skramstad      NOR 55,2-2.57,6- 9.51,0-20.20,0 234,500
39.Helmer Langborg     SWE 49,6-2.51,8-10.24,6-21.45,0 234,576
40.Paul Mündner       GER 51,0-2.53,4- 9.56,2-22.10,6 234,950
41.Gustaf Johansson     SWE 52,0-2.55,8-10.28,0-20.45,4 235,670
42.Gustaf Sörman      SWE 53,8-2.58,4-10.20,2-20.12,0 235,887
43.Gunnar Langborg     SWE 53,0-2.54,0-10.15,2-21.23,0 236,670
44.Jan T Banning      NED 53,4-2.48,0-10.34,0-21.34,0 237,400
45.John Larsson       SWE 52,4-2.58,8-10.37,5-20.35,0 237,500
46.István Szabó       HUN 52,2-2.49,8-10.07,0-22.47,0 237,850
47.David Jahrl       SWE 54,8-2.55,8-10.50,0-20.12,2 239,010
48.Rudolf Røhne       NOR 52,8-2.53,0-10.06,0-22.41,4 239,137
49.Charles Edgington    GBR 55,0-2.54,6-10.41,2-20.53,0 239,970
50.August Almqvist     SWE 53,8-2.54,8-10.37,2-21.25,4 240,056
50.Julius Jahnzon      SWE 58,2-3.01,4- 9.50,0-20.50,6 240,196
50.Otto Björkebaum     SWE 57,2-2.55,8- 9.57,2-21.43,0 240,670
R Sundqvist       SWE 58,8-2.55,2-10.06,0-20.58,4 240,720
Nico Verkaik       NED 52,6-2.53,0-10.40,4-22.09,8 240,797
Julius von Salzen    GER 53,2-2.58,0-10.16,0-22.23,4 241,303
Oscar Julius       SWE 60,2-2.57,2- 9.52,4-20.57,0 241,356
Sietse van der Schaaf  NED 54,6-2.57,2-10.30,6-22.07,8 243,116
Albert van Wely     NED 52,8-2.55,0-10.21,0-23.52,0 244,833
Evert Jan ter Molen   NED 55,0-3.00,0-10.45,2-22.08,2 245,930
A Johansson       SWE 54,0-3.02,2-10.44,0-22.21,8 246,223
Johan Laitinen      FIN 54,2-2.51,4-11.01,8-23.09,8 247,003
Heimer Lundgren     SWE 59,8-2.58,5- 9.44,8-23.26,2 248,090
Alfred Lauenburg GER 56,6-2.55,4-10.40,8
Wilhelm Sensburg GER 54,6-2.53,2-9.53,8
Bohumil Potůček BOH 50,0-2.45,8-10.31,8
Jan C Greve NED 56,4-3.25,0-10.45,2-21.45,8 254,543
James C Aveling GBR 56,0-3.06,8-11.02,8-21.51,0 250,096
Gerbrand Deetman NED 55,6-3.04,0-11.13,0
André Ballintijn NED 65,0-3.04,0-11.23,8-22.46,2 258,023
Bastiaan ten Hagen NED 57,0-3.49,2-10.53,6
Marinus Bouman NED 63,4-12.17,4
Hermann Galler AUT 52,4-2.51,2-10.07,4
Frederick Lockwood GBR 51,8-2.53,2
Milutin Lillits HUN 50,2-2.51,8
Johann Pichler AUT 54,8-2.50,2-10.40,4
Fritz Ahrendt GER 54,2-11.41,4
Wilhelm Mauseth NOR 46,8-2.32,4-9.13,4
Worm Hirsch-Lund NOR 2.39,0-9.19,4
Edvard Engelsaas NOR 48,4-2.36,8-9.27,8
J A Westerlund FIN 11.39,6-21.46,2
Albert Karlsson FIN 11.55,4-21.54,2
Jussi Wiinikainen FIN 3.13,6
Hilmar Lindboe NOR 49,4-2.41,6
Voldemar Volin RUS 2.53,0-10.38,2
Arthur Helenius FIN 2.54,0-10.12,5
Sigurd M. Røhne NOR 57,0-2.53,4-10.06,8-23.00,2 244,490
Svein Olaf Olsen NOR 53,0-2.55,0-10.27,0-22.53,4 242,703
Knut Henricsson FIN 53,4-2.46,0-9.55,8
Theodor Baltscheffski FIN 51,2-2.54,2-10.20,0
Eduard Vollenvajder RUS 50,6-2.58,2
Einar Waaler NOR 54,4
Josef Nyholm FIN 55,8-2.56,4-10.18,0-21.17,0 240,250
J A Westerlund FIN 56,4-2.55,0-11.39,6-21.50,4 250,213
Albert Karlsson FIN 61,8-3.14,0-11.55,4-22.36,8 265,847
E Johansson FIN 3.01,8-23.08,0
K A Lindholm FIN 61,8-3.17,0-23.36,8
Bruno Florström FIN 57,0-2.56,2-10.53,4
Harald E Hansen NOR 53,2-2.40,2